Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového obchodu
Povinnosti predávajúceho
Povinnosti kupujúceho
Spôsob objednania tovaru
Zrušenie objednávky
Platobné a dodacie podmienky
Doprava tovaru
Poštovné a balné
Záruky a reklamácie
Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.vsetkoprezvieratka.sk a zároveň predávajúcim je:

 

PETCOS, s.r.o.

Gercenova 29 (tu je naše sídlo, nie predajňa)

851 01 Bratislava

IČO: 46 111 891

DIČ: 2023238701

Tel. č: 0911 259 381

E-mail: info@vsetkoprezvieratka.sk , objednavky@vsetkoprezvieratka.sk reklamacie@vsetkoprezvieratka.sk

Č.účtu Fio banka: SK8583300000002100727951

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX


Kupujúcim sa rozumie v internetovom obchode zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu. 
Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.

Tovar – produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.vsetkoprezvieratka.sk.

Povinnosti predávajúceho:

 • Dodanie druhu a množstva tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 • Dodanie tovaru, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.


Za čo nezodpovedáme?

 

 • Za neskorené dodanie tovaru zavinené poštou, kuriérskou službou, alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • Za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérskou službou. V prípade viditeľného poškodenia balíka pri preberaní je potrebné túto skutočnosť priamo na mieste na pošte! 
 • Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok
 • Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu. 
 • Ak predávajúci nemôže dodať objednaný tovar, je o tom povinný bezodkladne informovať zákazníka a do 15 dní mu vrátiť zaplatený preddavok alebo cenu zaplatenú za tovar. Zákazník má možnosť sa s internetovým obchodom dohodnúť na náhradnom plnení. Ak sa na náhradnom plnení nedohodnú, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázateľné náklady, ktoré zákazník vynaložil na objednanie tovaru. 

Povinnosti kupujúceho:

 • Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že sa tak nestane a balík sa vráti predávajúcemu z dôvodu neprevzatia, má tento právo žiadať finančnú náhradu vo výške prepravných nákladov uvedených na faktúre.
 • Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť nám na info@vsetkoprezvieratka.sk

Spôsoby objednania tovaru

-   Priamo na stranke www.vsetkoprezvieratka.sk

-   E-mailom na adresu objednavky@vsetkoprezvieratka.sk, kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, vaše meno, presnú adresu, telefónne číslo, spôsob úhrady a spôsob doručenia

Zrušenie objednávky

Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho:

 

 

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od prijatia e-mailovej správy o prijatí objednávky. Po prijatí e-mailovej správy o prijatí objednávky je zrušenie objednávky možné iba v prípade ak predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v nasledujúcich prípadoch:

 • Ak nebolo možné odoslať správu o prijatí objednávky (chybne uvedená e-mailová adresa, telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
 • Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

 

Cena za tovar
Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien bez predchádzajúceho upozornenia, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. 
Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Platobné podmienky

Platbu je možné uskutočniť nasledovne:

 • Pri platbe vopred na účet  č.účtu Fio banka: SK4883300000002800745122, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
 • Pri dodávke na dobierku- za Tovar zaplatíte v hotovosti priamo pri prevzatí zásielky na pošte
 • V hotovosti osobne pri prevzatí tovaru v Košiciach. Vzhladom k tomu, ze sme predajnu na Skultetyho ulici zrusili, tovar si mozte vyzdvihnut na ulici Masiarska 24 v predajni Baby Salon (detske oblecenie a doplnky) v pracovne dni medzi 10:00 a 17:00.

Dodacie podmienky

Dodávky objednaného tovaru sú uskutočňované podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 2-10 pracových dní od odoslania e-mailu o spracovávaní objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim. Dodacie lehoty uvedené pri jednotlivých produktoch sú orientačné a sú to lehoty na odoslanie tovaru zo skladu, nie na doručenie kupujúcemu keďže neručíme za činnosť Slovenskej pošty.

Za splnenie dodávky sa považuje dodanie objednaného tovaru na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia objednaného tovaru. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad a návod na používanie výrobku (ak si to výrobok vyžaduje).
Kupujúci je povinný tovar riadne prezrieť a zároveň sa oboznámiť so všetkými dokladmi týkajúcimi sa tovaru odovzdanými zo strany predávajúceho, najmä dokladmi potrebnými k užívaniu tovaru (najmä pri elektronických výrobkoch ako strihacie strojčeky a protištekacie obojky), a to najneskôr pri jeho odovzdaní. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho jeho odovzdaním.

Doprava tovaru

Poskytujeme niekoľko možností dopravy tovaru:

 

 • Poštou s platbou vopred na účet
 • Poštou na dobierku
 • Kuriér Express s platbou vopred na účet
 • Rozvoz v rámci Košíc a Bratislavy (s platbou vopred na účet) pri nákupe tovaru v hodnote nad 35 Eur/30kg ZADARMO!!!!! Pri rozvoze je potrebné sa dohodnúť na čase dovozu podľa Vašich požiadaviek a na základe našich možností.

Poštovné a balné

Ako balík/list 2.triedy douceny na postu (D+3 dodanie najneskôr tretí pracovný deň po dni podania) môže byť odoslaný tovar, ktorého rozmery sú min: aspoň jedna plocha balíka je 14 x 9 cm, max.: 200 cm pre ktorýkoľvek z rozmerov alebo 300 cm pre súčet dĺžky a najväčšieho obvodu meraného v inom smere ako dĺžka. Pri týchto zásielkach je poštovné a balné nasledovné:

 • Do 1kg- 3.30 Eur
 • Do 5kg- 3.70 Eur
 • Do 10kg- 4.70 Eur

Ako balík/list 2.triedy douceny na adresu

 • Do 1kg- 3.30 Eur
 • Do 5kg- 4.90 Eur
 • Do 10kg- 5.90 Eur

Pri nákupe nad 55 Eur je poštovné zdarma. Toto neplatí pri objednávke, ktorej celková hmotnosť presahuje 10 kg. V tomto prípade sa tovar odošle Expres Kuriérom a cena poštovného a balného sa zníži o polovicu (o 50%).

Pri dobierke účtujeme príplatok 0.80 Eur

Expres kurier - lehota dopravy nasledujúci deň po dni podania. Oznámenie príchodu zásielky adresátovi na dodací oblastný uzol alebo určenú poštu prostredníctvom telekomunikačných zariadení (tel., sms, e-mail) a dohodnutie spôsobu a času dodania zásielky. Pri neúspešnom pokuse o doručenie zásielky bude zanechané písomné oznámenie a kontakt na kuriéra. Po dohode možnosť doručenie tovaru nasledujúci možný deń. Zásielky sa dodávajú do ktoréhokoľvek miesta v SR priamo k Vašim dverám. V cene expres zásielky je už aj poistenie do výšky 850 EUR.

Dorucenie na postu

 • Do 1kg- 5.90 Eur
 • Do 3kg- 6.05 Eur
 • Do 5kg- 6.20 Eur
 • Do 10kg- 6.50 Eur
 • Do 20kg- 7.40 Eur
 • Do 30kg- 9.90 Eur

Dorucenie na adresu

 • Do 1kg- 6.90 Eur
 • Do 3kg- 7.05 Eur
 • Do 5kg- 7.20 Eur
 • Do 10kg- 7.50 Eur
 • Do 20kg- 8.40 Eur
 • Do 30kg- 10.90 Eur

  Záruky a reklamácie

Pokiaľ nie je uvedené inak, štandardná záruka je 24 mesiacov na nový tovar a 12 mesiacov na repasovaný - použitý tovar. 
Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu, ak tovar zakúpený od predávajúceho nie je spôsobilý na dohodnutý, alebo obvyklý účel, ak vada tovaru je spôsobená porušením povinností zo strany predávajúceho, pokiaľ nebola spôsobená kupujúcim (pozorne si prečítajte ). Kupujuci je povinný najneskôr nasledujúci pracovný deň po prevzatí tovaru odniesť tovar aj s obalom na poštu kde tovar preberal, spísať  zápisnicu a žiadať o náhradu škody. Doklad o spísaní zápisnice nám musí byť doručený spolu s poškodeným tovarom inak tento tovar nemôžme vymeniť.
Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa zmluvy. 
Pred uplatnením reklamácie je kupujúci povinný dôkladne skontrolovať, či závada nie je spôsobená nastavením alebo zapojením výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu.

 

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu reklamacie@vsetkoprezvieratka.sk. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. 

Na základe rozhodnutia spotrebiteľa je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie v závislosti od charakteru vady ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. 
Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. 

O výsledku reklamácie informujeme prostredníctvom e-mailu, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Reklamovaný tovar musí byť kupujúcim riadne zabalený, najmä aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave. Reklamačné konanie začína dňom prijatia tovaru, nie dátumom podania zásielky. Ak je tovar pred uplynutím záručnej doby a počas doby prepravy uplynie záručná doba na reklamovaný tovar alebo niektorý z jednotlivo reklamovaných výrobkov, nárok na uplatnenie reklamácie a jej vybavenie v tejto časti kupujúcemu zaniká, pričom predávajúci nie je povinný reklamáciu vybaviť. 
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. 
Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté pri neodbornom zaobchádzaní s krmivom, alebo pri nevhodnom uskladnení krmiva u zákazníka.

Predávajúci je oprávnený odstrániť vady najmä dodaním náhradného tovaru alebo dodaním chýbajúceho tovaru, ktorý svojimi vlastnosťami a parametrami zodpovedá vadnému tovaru, pričom sa nemusí jednať o úplne totožný druh tovaru ako reklamovaný tovar, a to najmä ak sú vady neopraviteľné, alebo ak by s opravou tovaru boli spojené neprimerané náklady. Pri dodaní náhradného tovaru je predávajúci oprávnený požadovať, aby mu na svoje náklady kupujúci vrátil vymieňaný tovar v stave, v akom sa mu dodal. 
Predávajúci je oprávnený odstrániť vady aj opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné. 
Predávajúci poskytne primeranú zľavu z kúpnej ceny, pričom nárok na zľavu z kúpnej ceny zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal tovar bez vád, a hodnotou, ktorú mal tovar dodaný s vadami. Pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie. Možnosť odstúpiť od zmluvy je podmienená včasným oznámením vád zo strany kupujúceho predávajúcemu. Účinky odstúpenia od zmluvy taktiež nevzniknú alebo zaniknú, ak kupujúci nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho prevzal. 
Kupujúci, ktorému vznikol nárok na zľavu z kúpnej ceny, však nie je oprávnený požadovať náhradu zisku ušlého v dôsledku nedostatku vlastností tovaru, na ktorý sa zľava vzťahuje. 
Ak predávajúci dodá väčšie množstvo tovaru, než je určené v zmluve, môže kupujúci dodávku prijať alebo môže odmietnuť prijatie prebytočného množstva tovaru. Ak však kupujúci prijme dodávku všetkého alebo časti prebytočného tovaru, je povinný zaň zaplatiť kúpnu cenu zodpovedajúcu kúpnej cene určenej v zmluve. 

Vrátenie tovaru a odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

V súlade so zákonom máte pri zásielkovom predaji právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho). Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:
Vyplnte a zaslite nam FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY na afresu reklamacie@vsetkoprezvieratka.sk

Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu za nasledujúcich podmienok:

tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale

tovar nesmie byť použitý

tovar a príslušenstvo musia byť nepoškodené

tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.)

zašlite spolu s tovarom aj kópiu dokladu o kúpe (faktúra) a číslo Vášho účtu, na ktorý má byť prevedená platba.

Tovar vo vlastnom záujme pošlite doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku). Neposielajte tovar na dobierku, nebude prevzatý !!!!!!
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. 
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť. 
Nevracia sa cena dopravného. Navrátená bude iba čiastka za samotný tovar.

V prípade nevyzdvihnutia zásielky si  vyhradzujeme právo vyúčtovať zákazníkovi obojsmerné prepravné náklady na zásielku v plnej výške.

Ochrana osobných údajov

Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru). 
Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, 
e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo. 
Internetový obchod www.vsetkoprezvieratka.sk si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.